Ceļu, parku apgaismojums

Āra apgaismojuma sistēmas projektē, lai uzlabotu vispārējo estētiku ielās, skvēros, pagalmos, dārzos un parkos. Lai izveidotu funkcionālu ielas apgaismojuma kompleksu, tiek izmantots plašu plašs āra apgaismes ķermeņu klāsts, no kuriem katrs spēj sekmīgi pildīt noteiktos uzdevumus.
Izvēloties ielu apgaismes elementus, būtu jāņem vērā šādi faktori:

  • Apkārtnes klimatiskās īpatnības;
  • Satiksmes intensitāte apgaismes laukumā
  • negatīvās ārējās vides ietekme, tostarp cilvēku faktors, kas var būt drauds izveidotajam apgaismojumam
  • gaismas lauka optimālā piesātinātība
  • ekonomiskais pamatojums par uzstādīšanu dažāda veida apgaismes ķermeņi un lampas kopējā enerģijas

Pareiza gaismekļu izvēle nodrošinās pilsētu ar apgaismojumu, kas sniedz maksimālu efektivitāti un darbojas ilgtermiņā.