Zibens aizsardzība

Zibens aizsardzības sistēma ir izstrādāta, lai aizsargātu no tieša zibens spēriena.

Parasti zibens aizsardzības sistēma sastāv no:

  • zibens uztvērējs - saņem tiešo zibens triecienu;
  • strāvas novadītājs - novirza zibens strāvu zemē;
  • sazemējuma sistēma – sadala zibens enerģiju zemē, lai nodrošinātu drošu elektrisko tīklu darbību;
  • potenciāla izlīdzināšanas sistēma - novērš potenciālo starpība starp ēku, elektrību un sazemējumu;

pārsprieguma aizsardzības iekārta - ierobežo pārslodzes impulsus elektroietaisēs, telekomunikācijās un elektroniskās sistēmās.