INDUSTRIĀLAIS APGAISMOJUMS

Industriālais apgaismojums var būt gan kā kopējs, tā arī kombinēts, t.i., gaismekļu sistēma tiek izvietota tā, lai izgaismotu visu telpu vienmērīgi vai arī, lai pastiprinātu to kādos noteiktos punktos, kuriem būtu jāpievērš īpaša uzmanība.

Industriālajam apgaismojumam:

  • jāpiemīt augstai izturībai pret vibrāciju un mehāniskiem bojājumiem;
  • jāatbilst visiem drošības noteikumiem;
  • jāsatur augsts gaismas atdeves līmenis, vienmērīgi apgaismojot darba zonu;
  • jābūt drošam ekspluatējot.

Papildus visam augstāk minētajam, apgaismojumam, ar kuru palīdzību tiek izgaismotas industriālās ēkas, vēl ir arī labi jāizskatās, jābūt estētiskam, jāiekļaujas interjerā.

Preču kategorijas