Ražošanas un noliktavu telpu apgaismojums

Izvēloties apgaismes elementus, lai izveidotu kvalitatīvu ražošanas un noliktavas apgaismojumu, būtu jāņem vērā šādi faktori:

  • elektriskās jaudas potenciālu;
  • dabiskā apgaismojuma līmeni;
  • izgaismošanas laukumu;
  • vidējo gaisa piesārņojuma līmeni;
  • vispārējās vibrācijas parametrus;
  • tiešās mehāniskās iedarbības risku uz gaismas elementiem;
  • katra apgaismotā laukuma funkcionālo specifiku;
  • klimatiskie apstākļi, gadījumā, ja apgaismes ierīces tiek uzstādītas uz ielas.

Ražošanas un noliktavu apgaismojums parasti tiek veidots tā, lai tā kalpošanas termiņš būtu ilgtermiņa, turklāt nelabvēlīgos apgaismojuma apstākļos, kas nozīmē, ka apgaismes elementi ir ražoti ar noteiktu aizsardzības līmeni pret cieto daļiņu iekļūšanu elektroiekārtās putekļu un netīrumu veidā, kā arī aizsardzībai no ūdens.